Новини

„КейБи груп“ ООД изпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.077-0856-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Вярата в лековитите качества на водата датира от древни времена.